Tag: FPNCC

အကြာရမျှာၚ်လွဟ် (သ္ကုတ် ၂)

ဗတာၚ် (တိထဝ်ရာ) ရံၚ်ကဵုလၟိဟ်မ္ဂး ဇြဟတ်ဒပ်ပၞာန်ဗၟာ နွံဒၟံၚ်ဗၞတ် မသိုန်ကိုတ်ဟီုဂှ် ယဝ်သ္ဒးတံၚ်ဇြဟတ်ဗ္တိုက်မ္ဂး လၟိဟ်တံဏံ ပေၚ် ဟွံမာန် ဍာံဍာံရ။ ကောန်ပၞာန်မသိုန်ကိုတ်ဂှ် တော်ကဵု အကာဲအရာတံဒပ် လၟုဟ်မ္ဂး ထေက်ကဵုသ္ဒးဒှ် သံသယ၊ စၟတ်ရံၚ် မွဲတံဒပ် ကောန်ပၞာန်နွံဒၟံၚ်လၟုဟ်ဏံ ...

Read more

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News