Tag: Opinion/Analysis ပၠန်ဂတးမ္ဂးဂှ်

Opinion/Analysis ပၠန်ဂတးမ္ဂးဂှ်

တ္ၚဲပၠန်ဂတးမန် မရနုက်ကဵု ၆၈ ဝါ စိုပ်ကၠုၚ်ပၠန်ရ။ ဇၟာပ်ညောန်စိုပ်ကၠုၚ်အခိၚ်ကသီု၊ တ္ၚဲသဳဂိတုခ္ဍဳသဳပေၚ် ဏံမ္ဂး ပူဂဵုကေၚ်ယိုက်ဂၠေၚ်ကၠုၚ်လဝ်တာလျိုၚ်ပၠန်ဂတး ကေုာံ ရဲဆေၚ်စပ်ဒၟံၚ်ကဵုပၞာန်ပၠန်ဂတးကောန်ဂကူ မန်တံဂှ် အောန်ကဵုဂၠိုၚ် ဒးဒုၚ်စသိုၚ်တုဲ စိုတ်ချဳဒရာၚ် ဃရိုက်ကတဵုတိုန်၊ ဗှ်တိုန်သၞာပရူပၠန်ဂတး ဇကု ကေၚ်ယိုက်ဂၠေၚ်၊လုက်စုက်လဝ်တံအိုတ်ရ။ တ္ၚဲပၠန်ဂတးမန်ဂှ် ၜိုန်ရဟွံပြာကတ်ဒယှ်တှ်၊ ၜိုန်ဟွံစိုပ် သၞောတ်အဆံၚ် ညံၚ်ရဴမာ်မွဲစွေက်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ကီုလေဝ် စိုပ်အခိၚ်ကသီုဗြဲ ခ္ဍဳသဳပေၚ် ဗီုတံဏံမ္ဂး စၟတ်သမ္တီဒေပ်လဝ် ပ္ဍဲဂၠံသြိုဟ်တံ အောန်ကဵုဂၠိုၚ် မံက်တိတ်ကၠုၚ်ရ။

Read more

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News