Tag: သံယောဇိုန်

သကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်မ္ဂးဂှ်

သံယောဇိုန် (ဝတ္ထု) “ဃောအဝဲဍောတ်တေအ် ဍိက်လတူပၞး ကွာ်ကြေဝ်ဗဵုပေါယ် ကောန်မုကေတ်ရော၊ အပါသၟာန်အဲ မိပ်စိုတ်လောန်၊ ကေတ်ကွာင်ရက်ရက်ရောင်အပါ ရာန်ကဵု သေနာတ်မွဲ အပါ၊ အခါကောန်အဲဟီု ဗှ်သၞာ အပါပိုယ်ဍာံ” ရမ္သာင် ဖုင်ဗြုကၠုင်တုဲ ရပ်ဇွိတ်ဏာဂှ် “ဟလဵု၊ အပါ၊ ...

Read more

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News