Tag: ပေဲါပြိုင်ကွတ်ပညာသိပ္ပံဘာတန်သၠုင်အလုံဍုင်သေံ ကောန်မန်ကွးဘာသေံ မာံချေတ်မေန်ကိုကို ဂွံလာပ်တဆိပ်ထဝ်

ပေဲါပြိုင်ကွတ်ပညာသိပ္ပံဘာတန်သၠုင်အလုံဍုင်သေံ ကောန်မန်ကွးဘာသေံ မာံချေတ်မေန်ကိုကို ဂွံလာပ်တဆိပ်ထဝ်

ပ္ဍဲပေဲါပြိုင်ကွတ်ပညာသိပ္ပံ ဘာတန်သၠုင်အလုံဍုင်သေံဂှ် ကောန်မန်ကွးဘာသေံ မာံချေတ်မေန်ကိုကို ဂွံအာလာပ်တဆိပ်ထဝ် သာ်ဝွံ ဂွံပရိုင်နူဖံင်ဒေယှေန်တောတက်ပရေင်ပညာ FED ရ။

Read more

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News