Tag: ပါလိတ်သတာၚ်ချိုတ်ဂၠိုၚ် ဆဂး ကြပ်ဗၠးၜးဂၠိုၚ်

ပါလိတ်သတာၚ်ချိုတ်ဂၠိုၚ် ဆဂး ကြပ်ဗၠးၜးဂၠိုၚ်

သကိုပ်ဝန်ဇၞော်အေဿရေ ဟီုပါ်ပဲါပတုပ်ပတောံဏာကဵု မၞိဟ်ဗက်ဂဗုတ်အမှု ပ္ဍဲရုၚ်ဓဝ်ဂၠးတိ နာဲကရေမ် ခါန် နဒဒှ်မ တုပ်သၟဟ်ကဵု နာဲဗစာနာဇြဳ ဂျာမနဳ ပ္ဍဲအရာမက္ဍုဟ်မၠေံဒစဵုဒစးကဵုဂကူဂျူတအ် ပ္ဍဲခေတ်တၟိဂှ်ရ။ ပတွဵုနူမဒက်ပတန်ကၠုၚ်လဝ် အာၚ်သဳသဳ ပ္ဍဲသၞာံ၁၉၉၈တေံ နကဵုလၟိဟ်ဍုၚ်ဂၠးတိဗၞတ် ၁၂၄တေံတုဲဂှ် ဍုၚ်မလုပ်ဂကောံတအ် ဒးယိုက်ဂၠေၚ်တာလျိုၚ် စပ်ကဵုဒးရပ်ကၠေၚ်ဒက် ...

Read more

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News