Tag: နာဲဍာံရောၚ်

ဟိုတ်နူဂကူမန်ဟၟဲကဵုဓဝ်ညဳသာ ဍုင်ဟံသာဝတဳဒးလီု

ဂကူမန်တံဒးဒုင်ဆောံလေင်ကၠုင်ဍုင်နန်ထဝ်သၟိင်မန်ပိုဲကေုာံဂကူမန်ဂမၠိုၚ်ဟၟဲကဵုဓဝ်ညဳသာတုဲ ဂကူမန်သ္ဒးပြးဆာဲဒၟံင်အလုံဂၠးဂဝ်ဒဵုကဵု အခိင်တ္ၚဲဏံ ပသာ်၈စွေက် ပေင်စိုပ်ကၠုင်၂၆၇သၞာံရ။ ရန်တၟံမန်ဂွံနွံကဵုသတိဓဝ်ညဳသာအလုံဂကူမန်မာန်….. https://youtu.be/kEc1mGPLs9k?si=A_uayj8AL7ItRN12 ဂလာန်ပ္ကန် တြုုံအာဇနဲ နာဲဍာံရောၚ် (ပသာ် ၈စွေက် သၞာံ၂၀၀၆၊ ကွာန်ဝၚ်က)

Read more

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News