Tag: တၞံဆုဒေသတမ်မူလ

တဵုပလုံ ထိၚ်ဒဝ်အာ “တၞံဆုဒေသတမ်မူလ” အိုတ်ညိ

Mon Land Institute ကာလဥတုကသီုဏအ် ဗြဲတအ်လေဝ်စှေ်မံၚ်ပြဳပြဳ ၜတ်ကၞက်ကဵု ဂိတု စဴ၊ ပသာ်၊ ဇ်ှေ လောန်ကၠုၚ်တေံမ္ဂး ဂိတုဒ္ဂိုန်ဝွံ ဟိုတ်နူဒှ်တဴ ဂိတုဗြဲစှေ် အခိၚ်ဥတုကသီုတုဲ ဓါတ်ဂတဴအောန်စှေ်ကၠုၚ် ဂွံတိုန်သၟူဗြဲ ဓါတ်ဍာ်ဂၠိုၚ်တိုန်တုဲ တိက်ခိုဟ်၊ မံၚ်ခိုဟ်တိုန် ...

Read more

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News