Tag: ကၠတ်လုပ်ဍုင်သေံ

ရဲကၠတ်လုပ်ဍုင်သေံ ၄၉ တၠ တ္ရဲဏံဒးဒုင်ရပ်ဏာ ကရပ်ဍုင်ထဝ်ခၞောန်

ကောန်ဍုင်ဗၟာ ရဲကၠတ်လုပ်ဍုင်သေံ ၄၉ တၠ အောပ်ဗ္ဒမံင်ကရပ်ဍုင်ထဝ်ခၞောန် Thong Pha Phum တံ တ္ရဲဏံအခိင်နူဂယးပြဟ်ဂှ် ရဲဂီုကၠီုသေံတံ ရပ်ဂွံဏာလဝ် လိက်ပရိုင်သေံတံ ချူပတိတ်လဝ်ရ။ ညးတြုံ ၂၉၊ ညးဗြဴ ၂၀ တၠတံဏံဂှ် နူကဵု ...

Read more

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News