FEATURED NEWS

ပေဲါပၞာန်ယူရောပ်ကဵုရာတ်ရှာ “စဒှ်မံၚ်ဣရ” ယဝ်ဟီုမ္ဂး ဗၠေတ်အာဟာ

ဒပ်ပၞာန်ရာတ်ရှာ လုပ်စိုပ်ဒၟံၚ်သွက်ဂွံသီကေတ်တိဍာ် ဍုၚ်ဒုတိယယူကရိန်မာန်ကၠုၚ်ဂှ်တုဲ သမ္မတပြၚ်သေတ် သဳကၠဳ ကဵုယူကရိန်တုဲ အကြာမွဲၜါတ္ၚဲဏံ ဂွံညာတ်ကေတ် လပါ်နေတိုဝ် ပလေဝ်ပေလတ်ကၠုၚ် သွက်ဂွံပါလုပ်ဗွဲ တိုက်ရိုက် ပ္ဍဲလ ပါ်ယူကရိန်နွံကၠုၚ်မံၚ်ဂှ်တုဲ ယဝ်ရနေတိုဝ် ပါလုပ်ဗွဲတိုက်ရိုက်မဂး ပဋိပက္ခပေဲါပၞာန်ဝွံ ကၠောံထၞာန်အာ နဒဒှ်ပဋိပက္ခဂၠး တိမာန်ရောၚ်ဂှ်...

Read more

ARROUND THE WORLD

အသေအဟာန်ပ္တိုန်ဂုဏ်စရာဲ ကုကွးဘာအံင်လိက်ဝင်မန် အဆံင်အလုံဒေသရးမန် ၂၄၀၀ တၠပြင်

ဂကောံဗတောန်လိက်ပတ်မန် ကေုာံ ယေန်သၞာင်ဗုဒ္ဓဘာသာ - အလုံဒေသရးမန်ဝွံ တ္ရဲဏံ ဂိတုပသာ်(၄)စွေက် ဂိတုမေ စၟတ်တ္ၚဲ-(၂၆) ဒၞာဲဌာနဘာဟံသာထဝ် ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် ကၠောန်သ္ပဏာ အသေအဟာန်ပ္တိုန်ဂုဏ်စရာဲ သ္ဘင်ဩန်ရတ် ကုကွးဘာ ၂၄၀၀ ပြင် မအံင်လဝ်လိက်ဝင်မန်ဂမၠိုင် ဂွံပရိုင်ရ။

Read more

ကွးဘာသှ်လိက်မန်ဥတုက္ညၚ် အလုံပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် (၁၈၀၀)တၠပြၚ်

နူကဵုဂကောံဗ္တောန်လိက်ပတ်မန် ကေုာံ ယေန်သၞာၚ်ဗုဒ္ဓဘာသာ အလုံပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ကၠောန်ဗဒှ်သ္ဘၚ်သၟာန်သွဟ်လိက်မန်ဥတုက္ညၚ် မရနုက်ကဵု(၃၉)ဝါ ဒၞာဲဌာနဘာကျာ်ဒဵုတၟအ်ဗြာတ် ကွာန်ပုပ္ဖဝတဳ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် တ္ၚဲဏံ ဂိတုပသာ်(၃)စွေက် ဂိတုမေ စၟတ်တ္ၚဲ-(၂၅) ဂှ် ကွးဘာ (၁၈၀၀) တၠပြင် လုပ်သှ်လဝ် ဂွံပရိုင်ရ။ "သၞာံတုဲတုဲကၠုၚ်တေံဂှ်တှၾေ...

Read more

အမိၚ်ရပ် ရုၚ်ဓဝ်ဂၠးတိ စွံသတိညိကီု

ကလၚ်ကေတ်ရမ်သာၚ်ညးတအ် ပ္ဍဲမေ ၁၆-၁၇ဂှ်မဂး ပရေၚ်ဒက်မိတ်ဇမၞော် မရန်တၟံဂွံကော်ဆောပြိုၚ်ပကာန်ကဵုအမေရိကာန် ကေုာံ ဂွံပြံၚ်လှာဲကၠေံဂၠးတိပိုဲဏံမွဲဂှ် ညးတအ် ကလိဂွံမံၚ်ပေဲါအံၚ်ဇၞးဇၞော်ဇၞော်မွဲရောၚ်ဂှ် နိသဲကေတ်ကဵုပရိုၚ်အလဵုအသဳ ကြုက်ကဵုရာတ်ရှာ မချူလဝ်တုဲ သရုပ်ကေတ်နကဵုလညာတ်သာ်ဝွံရ။ သမ္မတရာတ်ရှာ အာစိုပ်ဍုၚ်ကြုက် ပွိုၚ်ၜါတ္ၚဲဂှ်တုဲ လလောၚ်တြးပတိတ်လဝ်လိက်လလောၚ်တြး မၞုံ(၆)မုက်လိက်ဂှ်တုဲ ပရေၚ်ဒက်မိတ်ညးတအ်ၜါဍုၚ်ဂှ် ကလေၚ်ပခိုၚ်ပတိုန်၊...

Read more

ENTERTAINMENT NEWS

ပေဲါပၞာန်ယူရောပ်ကဵုရာတ်ရှာ “စဒှ်မံၚ်ဣရ” ယဝ်ဟီုမ္ဂး ဗၠေတ်အာဟာ

ဒပ်ပၞာန်ရာတ်ရှာ လုပ်စိုပ်ဒၟံၚ်သွက်ဂွံသီကေတ်တိဍာ် ဍုၚ်ဒုတိယယူကရိန်မာန်ကၠုၚ်ဂှ်တုဲ သမ္မတပြၚ်သေတ် သဳကၠဳ ကဵုယူကရိန်တုဲ အကြာမွဲၜါတ္ၚဲဏံ ဂွံညာတ်ကေတ် လပါ်နေတိုဝ် ပလေဝ်ပေလတ်ကၠုၚ် သွက်ဂွံပါလုပ်ဗွဲ တိုက်ရိုက် ပ္ဍဲလ ပါ်ယူကရိန်နွံကၠုၚ်မံၚ်ဂှ်တုဲ ယဝ်ရနေတိုဝ် ပါလုပ်ဗွဲတိုက်ရိုက်မဂး ပဋိပက္ခပေဲါပၞာန်ဝွံ ကၠောံထၞာန်အာ နဒဒှ်ပဋိပက္ခဂၠး တိမာန်ရောၚ်ဂှ်...

အမိၚ်ရပ် ရုၚ်ဓဝ်ဂၠးတိ စွံသတိညိကီု

ကလၚ်ကေတ်ရမ်သာၚ်ညးတအ် ပ္ဍဲမေ ၁၆-၁၇ဂှ်မဂး ပရေၚ်ဒက်မိတ်ဇမၞော် မရန်တၟံဂွံကော်ဆောပြိုၚ်ပကာန်ကဵုအမေရိကာန် ကေုာံ ဂွံပြံၚ်လှာဲကၠေံဂၠးတိပိုဲဏံမွဲဂှ် ညးတအ် ကလိဂွံမံၚ်ပေဲါအံၚ်ဇၞးဇၞော်ဇၞော်မွဲရောၚ်ဂှ် နိသဲကေတ်ကဵုပရိုၚ်အလဵုအသဳ ကြုက်ကဵုရာတ်ရှာ မချူလဝ်တုဲ သရုပ်ကေတ်နကဵုလညာတ်သာ်ဝွံရ။ သမ္မတရာတ်ရှာ အာစိုပ်ဍုၚ်ကြုက် ပွိုၚ်ၜါတ္ၚဲဂှ်တုဲ လလောၚ်တြးပတိတ်လဝ်လိက်လလောၚ်တြး မၞုံ(၆)မုက်လိက်ဂှ်တုဲ ပရေၚ်ဒက်မိတ်ညးတအ်ၜါဍုၚ်ဂှ် ကလေၚ်ပခိုၚ်ပတိုန်၊...

သ္ဘၚ်သှ်လိက်သြန်ရတ် လိက်မန်ဥတုကညင် အလုံဒေသရးမန် ကွးဘာ ၃၀၀၀ ပြင်

သ္ဘၚ်သှ်လိက်သြန်ရတ် လိက်မန်ဥတုကညင် အလုံဒေသရးမန် ကွးဘာ ၃၀၀၀ ပြင်

ဂကောံဗ္တောန်လိက်ပတ်မန် ကေုာံ ယေန်သၞာၚ်ဗုဒ္ဓဘာသာ အလုံဒေသရးမန် သ္ဘၚ်ဩန်ရတ် မရနုက်ကဵု(၂၅)ဝါ ကၠောန်ဗ္ဒျ်သဘင်သှ်လိက် ပ္ဍဲတ္ရဲဏံ ၁၃၈၆ သၞာံ၊ ဂိတုပသာ် (၁၁) မံက် တ္ၚဲအဒိုတ် 18/5/2024 နွံကၠုင် (၅) ဌာနရဂှ် ကွးဘာတံပ္တိုန်လဝ်စရၚ် (၃၀၀၀)တၠ...

ကွးဘာပ္တိုန်လဝ်စရင်တန်ဝင်မန် အာစိုပ် အလုံဒေသရးမန် (၇၀)တၠ ပြင်

ကွးဘာပ္တိုန်လဝ်စရင်တန်ဝင်မန် အာစိုပ် အလုံဒေသရးမန် (၇၀)တၠ ပြင်

တန်ဝင်မန်အာစိုပ်ဒတုဲလဝ် အလုံဒေသရးမန် သၞာံဏံသီုဖအိုတ်တံ သွက်ကွးဘာကေတ်တဆိပ်ကြာဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်အာ ဂိတုပသာ်(၄)စွေက် (တ္ၚဲအဒိုတ်) တေံရောင် ရန်လဝ်တုဲ ပြဟ်ပြဟ်ဏံ ညးပ္တိုန်လဝ်စရင် (၇၀)တၠ ပြင်နွံမံင်ရောင် ဂကောံဗ္တောန်လိက်ပတ်မန် ကေုာံယေန်သၞာင်ဗုဒ္ဓဘာသာ အလုံဒေသရးမန် လလောင်တြးလဝ်နွံရ။ အပ္ဍဲဂှ် ကွးဘာနူပွိုင်ဍုၚ်တ္ကအ်ခၟိုင်ဂှ်(၉)တၠ၊ မတ်မလီု(၁)တၠ၊...

ကွးဘာပ္တိုန်လဝ်စရင် သွက်ဂွံလုပ်သွဟ်လိက်အလုံဒေသရးမန် ပိလ္ၚီပြင်

ကွးဘာပ္တိုန်လဝ်စရင် သွက်ဂွံလုပ်သွဟ်လိက်အလုံဒေသရးမန် ပိလ္ၚီပြင်

ကွးဘာပ္တိုန်လဝ်စရၚ် သွက်ဂွံလုပ်သွဟ်လိက်မန်ဥတုက္ညၚ် ဂကောံဗ္တောန်လိက်ပတ်မန် ကေုာံ ယေန်သၞာင်ဗုဒ္ဓဘာသာ အလုံဒေသရးမန် ပိလ္ၚဳတၠပြင်မံင်ရောင် ဂကောံဗ္တောန်လိက်ပတ်မန် ကေုာံယေန်သၞာင်ဗုဒ္ဓဘာသာ အလုံဒေသရးမန် လလောင်ပတိတ်လဝ်နွံရ။

ဒပ်ကံင်ဇြဳပၞာန် ပန်ပ္တိတ်လွဟ်ဇၞော်ကြာန်န်တုဲ ညးဒေသမွဲတၠ ဒးအာဝပ်

ဒပ်ကံင်ဇြဳပၞာန် ပန်ပ္တိတ်လွဟ်ဇၞော်ကြာန်န်တုဲ ညးဒေသမွဲတၠ ဒးအာဝပ်

တုဲကၠုၚ်နူကနေံဏံ ဂိတုမေ စၟတ်တ္ၚဲ(၁၁) အခိၚ်တ္ၚဲသဝ် ၜိုတ်(၄)နာဍဳပြင်င်ဂှ် အပ္ဍဲပွိုင်ဍုင်ရေဝ် နူဒပ်အမၠံက်ကံင်ဇြဳပၞာန်ဗမာ စၟတ်(၃၁၇) မဖျေံလဝ်သ္ဇိုင် အကြာကွာန်တၟိကုန်ဗဴကဵု ကွာန်ဝါဘာဂှ် ပန်ထောံပ္တိတ်မံင်လွဟ်ဇၞော်ကြာန်န်တုဲ ညးဒေသဂှ်မွဲတၠ ဒးအာလဝ်ဝပ်ညိညနွံရောင် ဂွံတီကေတ်နူညးဒေသတံကီုရ။

TECH NEWS

  • Trending
  • Comments
  • Latest

EDITOR'S CHOICE

DON'T MISS

LATEST NEWS

Page 1 of 21 1 2 21

MOST POPULAR