ပရိုၚ်

A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart.

သၟတ်ဗြဴဗဳယက်နာမ်မွဲတၠ ဒးဒုင်ကူသာန်သွံလဝ်အပ္ဍဲဍုင်ဗၟာဂှ် Blue Dragon Children’s Foundation ဟံင်ပြာ်ဂွံဏာ

(ဂလာန်ဒုင်ဝန်- နကဵုကောန်ဍိက်လိင်(ဗြဲစရာဲဍုင်) ပရေင်ကူသာန်သွံရာန်မၞိဟ်က္တဵုဒှ်မံင်ဗွဲမဂၠိုင်တံဂှ် ညးဗြဴကောန်ဍုင်ပိုဲသၟးဟေင် ဒးဒုင်သွံရာန်စမံင်ကဵု ဍုင်ကြုက်၊ ဍုင်သေံကေုာံ ဍုင်တၞဟ်ဟ်တံရောင် ဂွံဆဵုမိၚ်မံင်ပ္ဍဲမဳဒဳယာနာနာတံရ။ ဆဂး အခိင်လၟုဟ် ကောန်ဍုင်သအာင်တံ ဒးဒုင်သွံစမံင်ကဵုဍုင်ပိုဲဏံ နွံမံင်ကီုရောင်ဂှ် ပူရိသာဒ်တံ ဂွံစွံသတိမာန် ပရိုင်ဏံ ဗွဲတၟေင်ကၠာဲစၠောံဏာဘာသာရအဴ) နကဵုတင်စၟဳစမွဲ ဂွံကမၠောန်ခိုဟ်ဏောင်ဂးတုဲ...

Read more
Page 10 of 10 1 9 10

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News