Tag: Mon Land Institute

တဵုပလုံ ထိၚ်ဒဝ်အာ “တၞံဆုဒေသတမ်မူလ” အိုတ်ညိ

Mon Land Institute ကာလဥတုကသီုဏအ် ဗြဲတအ်လေဝ်စှေ်မံၚ်ပြဳပြဳ ၜတ်ကၞက်ကဵု ဂိတု စဴ၊ ပသာ်၊ ဇ်ှေ လောန်ကၠုၚ်တေံမ္ဂး ဂိတုဒ္ဂိုန်ဝွံ ဟိုတ်နူဒှ်တဴ ဂိတုဗြဲစှေ် အခိၚ်ဥတုကသီုတုဲ ဓါတ်ဂတဴအောန်စှေ်ကၠုၚ် ဂွံတိုန်သၟူဗြဲ ဓါတ်ဍာ်ဂၠိုၚ်တိုန်တုဲ တိက်ခိုဟ်၊ မံၚ်ခိုဟ်တိုန် ...

Read more

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News