Tag: ပေါဲရုဲမာဲ ဒှ်မာန်ညိဟာ

ပေါဲရုဲမာဲ ဒှ်မာန်ဟာ

သ္ဂံင်ပၠန်ဂတးမွဲ (လိက်လညာတ်)   နကဵုနစကဂှ် သီလဝ်အဝဵုပေင်င်ဟွံသေင် ဒုင်ဂိုင်ယဵုယိုက်လဝ် အတိုင်သ္ဇိုင်သၞောဝ်ဥပဒေ ၂၀၀၈ တုဲ ထိင်လဝ်အဝဵုရောင် ဟီုဂးမံင်ရ။ အကာဲအရာညိင်ဝပ်မ္ဂး ကၠောန်ကဵုပေါဲရုဲမာဲရောင် ဟီုဂးမံင်။ အခါလၟုဟ် စိုပ်ကၠုင်ကာလထိင်အဝဵု အခိင်လက်ကရဴအိုတ် ၆ ဂိတုဟေင် သှ်ေမံင်ဏီတုဲ ...

Read more

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News