Tag: ဍုင်ချေင်

အကြာရမျှာၚ်လွဟ် (သ္ကုတ် ၈)

ဗတာၚ် (တိထဝ်ရာ) ဍုၚ်ချေၚ်၊ ဒဵုနာဂ၊ ရးသကိုၚ် ပလိုတ်သၟဝ်ကျာကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲဂှ် တွဵုရးဍုၚ်ချေၚ်ကဵု ရးဒေသ“သကိုၚ်”နွံတဴရ။ တွဵုရးဍုၚ်ချေၚ်ဝွံ သ္ၚောဲခြာနူကဵုၜဳ ဇၞော်၊ တိုန်နွံဒၟံၚ် လ္တူဒဵုသၠုၚ်ထပ်ကဵုထပ်တုဲ အာကၠုၚ်ဝါတ်တဴ ဗွဲမလောန်ရ။ မွဲအဆက်ဓဝ်ဂှ် ဒဵု“နာဂ’’ ဒတူလိုၚ်စူ ဠံက်ဒၟံၚ် ညံၚ်ရဴပြေၚ်စွံလဝ် ...

Read more

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News