Tag: ကွဳပၟတ်ဓါတ်ညးဒဳဟၟဲ

ပ္ဍဲဍုင်သေံ ကွဳပၟတ်ဓါတ်မၞိဟ်ဟွံဒးဒဳ Mono Rail ကိုပ်ကၠာအိုတ်ဂြိပ်မံင်ယျ

ကဴဝဴ ဂျောန် ၂၁၊ ၂၀၂၃။. ပ္ဍဲဍုင်သေံ ကွဳပၟတ်ဓါတ်မၞိဟ်ဟွံဒးဒဳ Mono Rail အရံင်တသာ်ဍာ်မိတ်တံ အလန်ကိုပ်ကၠာအိုတ် စစမ်ၜတ်ဂြိပ်မံင် ဂၠံင်လ္တူကျာရဂှ် လိက်ပရိုင်သေံတံ ချူလဝ်ရ။   သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်သေံ ဖရာယု နကဵုညးတေံကၠုင်စိုပ် ပံက်လဝ်ကဵုအခန်ကၞာ စနူဂျောန် ...

Read more

Stay Connected

  • Trending
  • Comments
  • Latest

Recent News